خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25879   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi
یونس خسروی
دانشیار

پست الکترونيکی
khosravi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/khosravi-younes

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4482

فکس
   +98 (0) 24 3228 4006

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیست، کدپستی 38791-45371

 

ستایش خداوندی را که در یگانگی والا و در بی­ همتایی نزدیک و در اقتدار شکوهمند، و در ارکان خود بسی بزرگ است. دانشش بر همه چیز احاطه دارد و حال آنکه او در مقام خوش است و آفریدگان، همگی مقهور قدرت اویند. بزرگی که پیوسته بوده و ستوده ه­ایی که همیشه خواهد بود.دید آورنده آسمانهای بلند و گستراننده گستره شده ­ها و فرمانروای مطلق زمینها و آسمانهاست و بی­ اندازه پاک و بینهایت پاکیزه است. پروردگار فرشتگان و روح ­القدس و نسبت به هر آنچه آفریده، فزونبخش است و چه ساخته و پرداخته، غرقه عطا و فضل اویند. هر دیده­ ای را می­ بیند، و هیچ دیده ­ای را توان دیدار او نیست. بزرگوار و بردبار و بخشنده ایست که رحمتش همه چیز را فرا گرفته و منعمی است که بر همه مخلوقات منت دارد.