خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17461   بروزرسانی: 20-11-1400

Jaber Aazami
جابر اعظمی
دانشیار

پست الکترونيکی
j.aazami@znu.ac.ir      j.aazami@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/aazami-jaber

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4486

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه علوم محیط زیست، کدپستی 38791-45371

 

تعداد مقالات (72) طرح ترجمه یا ویراستاری کتاب نظارت بر پژوهش راهنمایی یا مشاوره پایان نامه/رساله طرح دانش بنیان    

ISI  23

ISC  24

مروری یا ترویجی  4

همایش   21

10 3 50 <  30 < 2    
  • محقق سابق دانشگاه واخنینگن و پژوهشکده آختر، واخنینگن، هلند، گروه مدیریت کیفی آب و اکولوژی آبزیان، 2014
  • عضو بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کد 6477650754
  • منتخب عنوان "قهرمان ملی تالاب" سازمان حفاظت محیط زیست کشور 1398
  • دکتری تخصصی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی (معدل 19/07)
  • کارشناسی ‏ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نور(معدل 18/56)
  • کارشناسی محیط زیست، دانشگاه خرمشهر، مهندسی منابع طبیعی (معدل 17/19)
  • همکار طرح بین المللی "مطالعات اکومورفولوژیکی اثرات مواد شیمیایی بر پریفیتون، ماکروبنتوز و ماهی" دانشگاه واخنینگن هلند 2014
  • تسلط بر نرم‏ افزارهای مهندسی، آمار اکولوژیکی، اکوهیدرولوژیکی و اکوژئومورفولوژیکی همچون R، PAST، EcoEng، NetLego، Canoco