معاونت فرهنگی و اجتماعی- انجمن علمی محیط زیست با همکاری شورای صنفی برگزار می کند
پاکسازی محوطه خوابگاه های دانشجویی (خواهران و برادران)، زمان: چهارشنبه 20 اردیبهشت ساعت 11:45اخبار معاونت را در لینک زیر دنبال کنید:
 معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 19-02-1402


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-